การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

      “หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้

โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และ

มาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา”

      

จำนวนผู้เข้าชม

003805
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
86
160
3550
255
273
3805

Your IP: 54.158.208.189
Server Time: 2018-10-20 17:50:14