การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

      “หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้

โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และ

มาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา”

      

จำนวนผู้เข้าชม

002980
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
0
184
2796
325
359
2980

Your IP: 54.81.254.212
Server Time: 2018-07-20 03:54:33