การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

      “หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้

โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และ

มาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา”

      

จำนวนผู้เข้าชม

001988
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
0
85
1797
324
444
1988

Your IP: 54.156.37.174
Server Time: 2018-04-21 04:55:59