การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

      “หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้

โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และ

มาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา”

      

จำนวนผู้เข้าชม

000863
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
0
58
726
137
90
863

Your IP: 54.234.45.10
Server Time: 2018-01-20 04:06:19