หน้าที่

     “ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษา

จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ ใช้ระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”

จำนวนผู้เข้าชม

000864
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
0
59
726
138
90
864

Your IP: 54.234.45.10
Server Time: 2018-01-20 04:06:29