โปรแกรมการแข่งขัน

ที่ วันที่ เวลา ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
สีอ่อน สีเข้ม
1 25/11/62 18.00 หญิง - แรก ศรีสะเกษ ขอนแก่น 13 : 9
2     หญิง - แรก ชัยภูมิ อุดรธานี 9 : 10
3     ชาย - แรก อุดรธานี ศรีสะเกษ 18 : 3
4     ชาย - แรก ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 13 : 9
5     ชาย - แรก อุดรธานี นครพนม 12 : 9
6     ชาย - แรก ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ 9 : 6
7     ชาย - แรก นครราชสีมา อุบลราชธานี  11 : 7
8     ชาย - แรก ศรีสะเกษ มหาสารคาม 11 : 8
9     ชาย - แรก อุดรธานี นครราชสีมา 7 : 5
10     ชาย - แรก ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 16 : 5
11     ชาย - แรก นครพนม ชัยภูมิ 7 : 4
12 26/11/62 13.00 หญิง - แรก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 10 : 4
13     หญิง - แรก ขอนแก่น ชัยภูมิ 4 : 12
14     หญิง - แรก อุดรธานี บุรีรัมย์ 4 : 5
15     หญิง - แรก ศรีสะเกษ ชัยภูมิ 11 : 7
16     ชาย - แรก อุดรธานี ร้อยเอ็ด 8 : 12
17     ชาย - แรก ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 3 : 12
18     ชาย - แรก นครพนม มหาสารคาม 17 : 9
19     ชาย - แรก อุดรธานี ชัยภูมิ 12 : 13
20     ชาย - แรก นครราชสีมา ร้อยเอ็ด 20 : 19
21     ชาย - แรก ชัยภูมิ มหาสารคาม 13 : 4
22     ชาย - แรก ศรีสะเกษ นครพนม 6 : 13
23     ชาย - แรก อุดรธานี อุบลราชธานี 13 : 12
24     ชาย - แรก ศรีสะเกษ นครราชสีมา 6 : 21
25 27/11/62 09.00 หญิง - แรก ขอนแก่น อุดรธานี 7 : 8
26     หญิง - แรก ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 7 : 3
27     หญิง - แรก ศรีสะเกษ อุดรธานี 6 : 14
28     หญิง - แรก ขอนแก่น บุรีรัมย์ 6 : 7
29     ชาย - แรก ชัยภูมิ อุบลราชธานี 12 : 15
30     ชาย - แรก นครพนม ร้อยเอ็ด 11 : 15
31     ชาย - แรก นครราชสีมา ชัยภูมิ 21 : 15
32     ชาย - แรก อุบลราชธานี มหาสารคาม 19 : 12
33     ชาย - แรก นครพนม นครราชสีมา 10 : 14
34     ชาย - แรก อุดรธานี มหาสารคาม 13 : 3
35     ชาย - แรก ศรีสะเกษ ชัยภูมิ 7 : 15
36     ชาย - แรก นครพนม อุบลราชธานี 13 : 9
37     ชาย - แรก นครราชสีมา มหาสารคาม 21 : 5
38     ชาย - แรก ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 6 : 21
39     หญิง - ชิง อุดรธานี ศรีสะเกษ 10 : 15
40     ชาย - ชิง นครราชสีมา ร้อยเอ็ด 19 ; 21

 สรุปผลการแข่งขันประเภท 3x3

ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 ชาย ร้อยเอ็ด  
2 ชาย นครราชสีมา  
3 ชาย    
4 ชาย    
       
ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 หญิง ศรีสะเกษ  
2 หญิง อุดรธานี  
3 หญิง    
4 หญิง    

 ประมวลภาพการแข่งขัน


ที่มาข้อมูล และภาพโดย : นายสัมพันธุ์ กัมพูศิริพันธ์