การแบ่งสายการแข่งขัน

ประเภททีมชาย
สาย A สาย B
1 สระบุรี 6 นครปฐม
2 ราชบุรี 7 นครสวรรค์
3 ชัยนาท 8 กาญจนบุรี
4 อุทัยธานี 9 ประจวบคีรีขันธ์
5 ลพบุรี 10 สุพรรณบุรี
    11 อยุธยา
ประเภททีมหญิง
1 ราชบุรี 4 สพรรณบุรี
2 อ่างทอง 5 อยุธยา
3 อุทัยธานี 6 นครสวรรค์

โปรแกรมการแข่งขัน

ที่ วันที่ เวลา ประเภท สาย รอบ คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
สีอ่อน สีเข้ม
1 24/11/62 18.00 หญิง - - ราชบุรี อ่างทอง 0 : 2
2     หญิง - - อุทัยธานี สุพรรณบุรี 4 : 8 
3     หญิง - - อยุธยา นครสวรรค์  6 : 12
4     ชาย A แรก สระบุรี ราชบุรี 10 : 9 
5     ชาย A แรก ชัยนาท อุทัยธานี 14 : 12 
6     ชาย B แรก นครปฐม นครสวรรค์ 13 : 9 
7     ชาย B แรก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 17 : 9 
8     ชาย B แรก สพรรณบุรี อยุธยา 11 : 7 
9 25/11/62 17.00 หญิง - - ราชบุรี นครสวรรค์ 0 : 21
10     หญิง - - อ่างทอง อุทัยธานี 16 : 0
11     หญิง - - สุพรรณบุรี อยุธยา 13 : 10
12     ชาย A แรก สระบุรี ลพบุรี 13 : 11
13     ชาย A แรก ราชบุรี ชัยนาท 13 : 5
14     ชาย B แรก นครปฐม อยุธยา 12 : 6
15     ชาย B แรก นครสวรรค์ กาญจนบุรร 6 : 11
16     ชาย B แรก ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี 8 : 12
17 26/11/62 16.00 หญิง - - ราชบุรี อยุธยา 0 : 21
18     หญิง - - อ่างทอง สุพรรณบุรี 20 : 1
19     หญิง - - อุทัยธานี นครสวรรค์ 2 : 17
20     ชาย A - สระบุรี อุทัยธานี 17 : 8
21     ชาย A แรก ชัยนาท ลพบุรี 9 : 17
22     ชาย B แรก นครปฐม สุพรรณบุรี 9 : 12
23     ชาย B แรก นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ 6 ; 8
24     ชาย B แรก กาญจนบุรี อยุธยา 9 ; 10
25     ชาย A แรก อุทัยธานี ราชบุรี 6 : 15
25 27/11/62 15.00 หญิง - - ราชบุรี อทุยธานี  
26     หญิง - - อ่างทอง อยุธยา 21 : 14
27     หญิง - - สุพรรณบุรี นครสวรรค์  
28     ชาย A แรก สระบุรี ชัยนาท 19 : 6 
29     ชาย A แรก ราชบุรี ลพบุรี  
30     ชาย B แรก นครปฐม กาญจนบุรี 11 : 12
31     ชาย B แรก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 7 : 8
32     ชาย B แรก ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา 14 : 11
33     ชาย B แรก ลพบุรี อุทัยธานี 19: 9
34 28/11/62 15.00 ชาย B แรก นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ 16 : 13
34     ชาย B แรก นครสวรรค์ อยุธยา  
35     ชาย B แรก กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 7 : 6
36     หญิง - - ราชบุรี สุพรรณบุรี  
37     หญิง - - อ่างทอง นครสวรรค์ 21 : 14
38     หญิง - - อุทัยธานี อยุธยา 2 : 8
39     ชาย X สอง สระบุรี สุพรรณบุรี 11: 12
40     ชาย X สอง ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 21 : 16
41     ชาย Y สอง กาญจนบุรี ราชบุรี 7 : 16
42     ชาย Y สอง นครปฐม ชัยนาท 2 : 0
43 29/11/62   ชาย X สอง สระบุรี ลพบุรี 17 : 19
44     ชาย X สอง สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 11 : 8 
45     ชาย Y สอง กาญจนบุรี นครปฐม 12 : 7
46     ชาย Y สอง ราชบุรี ชัยนาท 21 : 7
47     หญิง - ชิง 1 อ่างทอง  นครสวรรค์ 18 : 9
48     ชาย X สอง สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 21 : 9 
49     ชาย X สอง สุพรรณบุรี ลพบุรี 21 : 20  
50     ชาย Y สอง กาญจนบุรี ชัยนาท 17 : 6 
51     ชาย Y สอง ราชบุรี นครปฐม 21 : 8 
52 30/11/62 14.00 ชาย - สอง สุพรรณบุรี ชัยนาท  
53     ชาย - สอง กาญจนบุรี สระบุรี  
54     ชาย - สอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
55     ชาย - สอง ลพบุรี นครปฐม  
56 1/12/62 13.00 ชาย - รอง ชนะคู่ที่ 53 ชนะคู่ที่ 54  
57     ชาย - รอง ชนะคู่ที่ 55 ชนะคู่ที่ 53  
58     ชาย - ชิง 3 ชนะคู่ที่ 57 ชนะคู่ที่ 58  
59     ชาย - ชิง 1 ชนะคู่ที่ 57 ชนะคู่ที่ 58  

 สรุปผลการแข่งขันประเภท 3x3

ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 ชาย สระบุรี  
2 ชาย ลพบุรี  
3 ชาย ราชบุรี  
4 ชาย สุพรรณบุรี  
       
ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 หญิง    
2 หญิง    
3 หญิง    
4 หญิง    
5 หญิง    
6 หญิง    
7 หญิง    
8 หญิง    

 ประมวลภาพการแข่งขัน

  • ประจำวันที่ 1/11/2562

ที่มาข้อมูล และภาพโดย : พันเอก ศิลปชัย บำรุงกิจ