ทีมชาย
1 ปทุมธานี 5 นครนายก
2 กรุงเทพมหานคร 6 ชลบุรี
3 สมุทรสงคราม 6 นนทบุรี
4 จันทบุรี    
 
ทีมหญิง
1 ระนอง 4 ปทุมธานี
2 ฉะเชิงเทรา 5 นครนายก
3 กรุงเทพมหานคร    

โปรแกรมการแข่งขัน

ที่ วันที่ เวลา ช/ญ สาย รอบ คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
สีอ่อน สีเข้ม
1 3/11/62 13.00 น. ชาย - แรก ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 13 : 19
2   13.30 น. ชาย - แรก สมุทรสงคราม จันทบุรี 5 : 21
3   14.00 น. ชาย - แรก นครนายก ชลบุรี 9 : 17
4   14.30 น. หญิง - แรก  ระยอง ฉะเชิงเทรา 3 : 16
5   15.00 น. หญิง - แรก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 18 : 12
6 4 พ.ย. 62 13.00 น. ชาย A แรก กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม 17 : 8
7   13.30 น. ชาย B แรก ปทุมธานี นนทบุรี 15 : 14
8   14.00 น. ชาย A แรก จันทบุรี นครนายก 19 : 13
9   14.30 น. หญิง     ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร 6 : 21
10   15.00 น. หญิง     นครนายก ระยอง 5 : 6
11 5 พ.ย. 62 17.00 น. ชาย   แรก กรุงเทพมหานคร จันทบุรี 21 : 18
12   17.30 น. ชาย   แรก สมุทรสงคราม นครนายก 18 : 9
13   18.00 น. ชาย   แรก ชลบุรี นนทบุรี 21 : 14
14   18.30 น. หญิง   แรก ระยอง กรุงเทพมหานคร 4 : 21
15   19.30 น. หญิง     ปทุมธานี นครนายก 19 : 5
16 6/11/62 17.00 น. หญิง     ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี 15 : 17
17   17.30 น. หญิง     กรุงเทพมหานคร นครนายก 21 : 2
18   18.00 น. ชาย   แรก สมุทรสงคราม นนทบุรี 9 : 21
19   18.30 น. ชาย   แรก ปทุมธานี นครนายก 18 : 11
20   19.00 น. ชาย   แรก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 13 : 9
21 7/11/62 17.00 น. หญิง     ระยอง ปทุมธานี 4 : 12
22   17.30 น. หญิง     ฉะเชิงเทรา นครนายก 18 : 8
23   18.00 น. ชาย     ปทุมธานี จันทบุรี 10 : 21
24   18.30 น. ชาย     ชลบุรี สมุทรสงคราม 15 : 21
25   19.00 น. ชาย     นครนายก นนทบุรี 10 : 17
26 8/11/62 14.00 น. ชาย     กรุงเทพมหานคร นครนายก 20 : 10
27   14.30 น. ชาย     จันทบุรี นนทบุรี 21 : 8
28   15.00 น. ชาย     ปทุมธานี ชลบุรี 8 : 11
29 9/11/62 14.00 น. ชาย     ปทุมธานี สมุทรสงคราม 18 : 16
30   14.30 น. ชาย     จันทบุรี ชลบุรี 16 : 19
31   15.00 น. ชาย     กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 15 : 14

 

ผลการแข่งขันประเภท 3x3

ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ 
1 ชาย กรุงเทพมหานคร ทอง
2 ชาย ชลบุรี เงิน
3 ชาย จันทบุรี ทองแดง
4 ชาย ปทุมธานี  
ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 หญิง กรุงเทพมหานคร ทอง
2 หญิง ปทุมธานี เงิน
3 หญิง ฉะเชิงเทรา ทองแดง
4 หญิง ระยอง  

ประมวลภาพการแข่งขันบาสเกตบอล

  1. ประจำวันที่ 3/11/2562

ที่มาของข้อมูล : นายเสถียร เหล่าประเสริฐ